2.VI.Święty Efrem, biskup i męczennik. Pochodził z Antiochii, zasiadł na stolicy biskupiej w Formii. Ukrywał się w Libanie, aby uciec przed prześladowaniami, ale został schwytany i poddany torturom. Odesłano go do cesarza, ale uwolnił go anioł, dzięki czemu mógł dokonać licznych nawróceń. Został ponownie uwięziony i w końcu zabity około 303 roku. Według legendy przed śmiercią znosił tortury, polegające na tym, że wyrwano mu wnętrzności za pomocą okrętowego kołowrotu. Przyzywa się go przy kolkach i w bólach rodzenia. Opiekun: żeglarzy
i rybaków Morza śródziemnego. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „godny miłości”.