1. V. Święty Grzegorz V papież. Pierto Angelerio zwany Piotrem z Marrone urodził się koło Iserni w 1215 roku. Początkowo był benedyktynem, potem wybrał życie pustelnicze. W 1294 roku, po ostrej egzorcie skierowanej do kardynałów, którzy w ciągu dwudziestu siedmiu miesięcy nie byli w stanie znaleźć następcy Mikołaja IV, został wybrany papieżem i przyjął imię Celestyn V. zrozumiawszy jednak, ze jest narzędziem gier politycznych, zrezygnował z zasiadania na Stolicy Piotrowej po pięciu miesiącach. Jego następca, papież Bonifacy VIII przetrzymywał go w więzieniu aż do śmierci, która nastąpiła w 1296 roku. Został kanonizowany w 1313 roku. Opiekun: Introligatorów. Imię: pochodzenia łacińskiego, oznacza „przybyły z nieba”.