1. IX. Święty January, Biskup i Męczennik. January urodził się pod koniec III wieku w Neapolu, albo w Benewencie, gdzie był biskupem.
    W czasie prześladowań w 303 roku, został skazany na pożarcie przez lwy, ale zwierzęta go oszczędziły. Został wówczas wrzucony do pieca, z którego wyszedł bez szwanku, ostatecznie ścięto go niedaleko Puteoli. Jego krew zebrano i przechowano w dwóch ampułkach, kult Januarego jest potwierdzony
    od V wieku. Przedstawia się go w szatach biskupich , z palmą męczeństwa, z ampułkami i lwami. Jest przyzywany przeciw erupcjom Wezuwiusza. Opiekun: dawców krwi i złotników. Patron: Neapolu. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „styczeń” (lanuaris), miesiąc poświęcony bogu, Janusowi o dwóch obliczach.