18.II. Św. Klaudiusz, męczennik, daleko spokrewniony z cesarzem Dioklecjanem. Miał się nawrócić dzięki bratu Gabinowi. Wraz z całą rodziną postanowił rozdać majątek ubogim i poświęcić się uczynkom miłosierdzia. Ta decyzja tak oburzyła cesarza, że zarządził ich wywiezienie do Ostii, gdzie mieli zostać spaleni żywcem, a ich prochy rozsypane.