1. II. Błogosławiony Jan z Fiesole, dominikanin urodził się w Vicchio del Mugello w 1387 roku i otrzymał imię Gwidon. Był znanym malarzem, ale powołanie zawiodło go do klasztoru świętego Dominika w Fiesole, gdzie przybrał imię Jan. Działał w Toskani i w Watykanie. Odmówił nominacji na biskupa Florencji. Zmarł w Rzymie w 1455. Od razu okrzyknięto go „Beato Angelico”.jest opiekunem malarzy i artystów. Imię jest pochodzenia hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”.