17 stycznia: Św. Antoni Opat, chroni przed epidemiami i pożarami.

 17.Św. Antoni Opat, ok 251-356 patron chroniący przed epidemiami i pożarami. Żywot św. Antoniego pustelnika zwanego „Wielkim” napisał  św. Atanazy. Sw. Antoni pochodził z terenów Egiptu, z bogatej rodziny. Po śmierci rodziców, uczynił co mówiła Ewangelia, sprzedał dobra i rozdał ubogim. Młodszą siostrę oddał  szlachetnym paniom, zabezpieczając jej byt. Sam odszedł na pustynie, oddając się pracy, modlitwie uczynkom pokutnym. Życie pustynne początkowo było dla niego trudne, napadały go różne formy pokus. Mieszkał na początku w grocie, potem przeniósł się nad Morze Czerwone i  wśród gór Pispir przebywał w ruinach opuszczonego zamku. Po jakimś czasie zaczęli gromadzić się uczniowie potrzebujący kierownictwa. Między innymi był św. Hilarion. Antoni dał początek zorganizowanej grupie pustelników zwanych eremitami, a ich klasztory eremami.  Gdy około 311 roku, wybuchło ostatnie wielkie, krwawe prześladowanie Kościoła przez cesarza Maksymiana. św. Antoni, udał się do chrześcijan  w Aleksandrii,  aby utwierdzać ich w wierze. Spotkał tam św. Aleksandra biskupa tego miasta  i  męczennika. Dalej powędrował do Tebaidy, gdzie w okolicy  Celzum, w górach odległych od 30 km od Nilu, spędził ostatnie lata życia. Wybrał się do Teb, gdzie odwiedził Pawła Pustelnika. W 318 roku z błędną nauką wystąpił kapłan z Aleksandrii, zawracając w głowie wielu osobom. Żyjący  jeszcze Sw Aleksander zwołał synod, na którym 100 biskupów potępiło naukę Ariusza. Syn Konstantyna Wielkiego, Konstancjusz, rozpoczął bezwzględne prześladowanie chrześcijan. Sw, Antoni jeszcze raz udał się do Aleksandrii, aby porozmawiać z Atanazym i zobaczyć kto popiera arian. Umarł mając 106 lat.  Kult świętego rychło rozprzestrzenił się na całym Wschodzie. w 561 roku cesarz Justynianin I, przeniósł uroczyście relikwie św. Antoniego do Aleksandrii. Gdy napadli Arabowie na Egipt w roku 635 przeniesiono je do Konstantynopola. W XII wieki Krzyżowcy zabrali relikwie świętego do Francji do Monte-Saint –Didier, a w roku 1491 do Saint Julien koło Arles. W XII wieku powstał zakon antonianów do obsługiwania pielgrzymów. Udających się do grobu św. Antoniego. Papież Bonifacy VIII nadal antonianom regułę kanoników regularnych. Prowadzili oni m.in. szpitale. Polska ma ponad 200 nazw miejscowości zapożyczonych od tego świętego.