1. IV. Św. Maria Bernadetta Soubirus, dziewica, 1844-1879 dziewica Bernadetta urodziła się w Lurdes 7 stycznia 1844 roku. W wieku 14 lat przy grocie Massabielle objawiła się jej matka Boża, która przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie. W wieku dwudziestu dwóch lat Bernadetta postanowiła się zamknąć w klasztorze w Sain Gillbard, domu macierzystym zgromadzenia sióstr miłosierdzia z Nesers, gdzie pozostała aż do śmierci w 1879 roku. Została kanonizowana 8 grudnia 1933 roku. Jest przedstawiana w stroju pasterki lub siostry zakonnej. Imię: pochodzenia niemieckiego, znaczy „odważny niedźwiedź”