1. IV. Święty Piotr Gonzales (zwany San Telmo), zakonnik Piotr urodził się w Astordzie
    w 1190 roku, krewny biskupa Palencji. Szybko został biskupem katedry, ale nadal żył w przepychu
    i wśród uciech . kiedy po banalnym upadku z konia, doznał pogardliwych szyderstw ze strony wszystkich obecnych, zrozumiał próżność życia światowego i postanowił wstąpić do zakonu dominikańskiego. Podjął niestrudzona działalność kaznodziei, zabiegając o zgodę między ludźmi Zmarł z Santiago de Compostela w 1246 roku. Jego kult został potwierdzony w 1741 roku. Przedstawia się go w habicie dominikańskim, czasami z małą łódką w ręce. Jest przyzywany podczas burz morskich. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „skała opoka” Gobzales,
    z teutońskiego, znaczy „zwycięzca w boju”.