1. IV. Święci Tyburcjusz, Walerian i Maksym. Walerian był poganinem, który się nawrócił dzięki Cecylii, swej czystej małżonce, a sam z kolei doprowadził do wiary swojego brata Tyburcjusza. Obydwóch skazano, za grzebanie zwłok innych męczenników. Zostali ścięci razem z nawróconym przez nich prefektem Maksymem w 266 roku. Ich kult jest poświadczony w Rzymie już od V wieku. Bohaterowie tej tragedii są przedstawiani często razem, z palmą męczeństwa i koroną z kwiatów. Imiona: wszystkie pochodzenia łacińskiego: Tibarcjusz znaczy „urodzony w Tiwoli” (Tibur po łacinie), Walerian – ,należący do rodu Valeria”, Maksym -,”wielki”.