Bóg znał nas i umiłował, zanim jeszcze nasze oczy mogły podziwiać cuda stworzenia. Każdy człowiek
w chwili narodzin otrzymuje ludzkie imię. Ale wcześniej posiada imię dane mu przez Boga pod tym imieniem Bóg Ojciec zna go i miłuje od wieków i na wieki. Otrzymują je wszyscy bez wyjątku. Żaden człowiek nie jest dla Boga anonimowy. W Jego oczach wszyscy mają równą wartość. Każdy jest inny, ale wszyscy są równi, wszyscy zostali stworzeni, powołani, aby być synami w Synu. Jesteśmy powołani do świętości na pierwszym miejscu
w życiu Kościoła.
Czy można własną świętość zaprojektować? Życie pisze nam scenariusze,a  łaska daje moc do pokonywania trudności, Kościół udziela Sakramentów, które posilają,  i zbliżają nas do Serca Jezusa.  W Jego ramionach i wyjątkowej Bożej miłości, żyjemy jak królewskie dzieci.Wędrówka przez życie z Jezusem
w Bożym ogrodzie świata do domu Ojca jest przygodą i zadaniem. Ciągle spotykamy wędrowców, którzy tak jak i my zakotwiczeni w Bogu, pokonują kolejne przystanki życia: proszą o chrzest, przyjmują pierwsze Sakramenty, zdobywają wiedzę. Umieją  odróżnić dobro od zła. podążają drogą prawą. Potrafią walczyć ze złem, aby nie szkodziło najmłodszym
i nie deprawowało słabych.Stają się dorośli, zakładają rodziny, wychowują dzieci, opiekują się starszymi. Włączają się
w tworzenie kultury polskiej. Pamiętają o swoich bohaterach. Każdego dnia podążając do Stwórcy. Czy nasze serca biją miłością do Niego? Czy nasze życie jest godne Dzieci Bożych? a tak mało On potrzebuje – miłości i jeszcze raz miłości.