1. IV. Św. Hermeneglid, królewicz, męczennik,+ 586 Książę wizygocki, żył w VI wieku. Wychowany w wierze ariańskiej. Po ślubie z księżniczką katolicką Ingundą został skazany przez ojca, króla Hiszpanii, na zesłanie do Sewilli. Tu przyjął chrzest katolicki od świętego Leonarda. Przeciwstawił się ojcu i próbował go pokonać, zawierając sojusz z
    bizantyjńczykami. Wtrącony do więzienia, po odmówieniu przyjęcia komunii św. z rąk ariańskiego kapłana, został ścięty. Grzegorz Wielki, zaliczył go do męczenników. Jest przedstawiany w szatach królewskich i z palmą męczeństwa. Imię: pochodzi z języka wizygockiego i oznacza „podarowany przez Imina” ( przydomek boga Odyna).