13.II. Święte Fuksa i Maura, męczennice.  Fuksa była dziewczynką należącą do pogańskiej rodziny z Rawenny, a Maura była jej mamką. Dziewczynka jako pierwsza poczuła pragnienie przylgnięcia do wiary chrześcijańskiej in wciągnęła w nią także swoją mamkę. Po przyjęciu chrztu zostały zadenuncjowane przez ojca Fuski. Razem stawiły czoło procesowi i poniosły męczeństwo przez ścięcie w czasie prześladowań za Decjusza w II wieku. Maura jest wskazywana jako wzór chrześcijańskiej niańki. Fuska z łaciny oznacza „ciemna”, natomiast Maura to „pochodząca z Mauretanii” lub „ciemnoskóra”.