1. III. Błogosławiony Alojzy Orione, kapłan, 1872-1940 pochodził z ubogiej rodziny Włoskiej. Urodził się 23 czerwca 1872 roku
    w Pontecurone. Był najmłodszym z czterech braci. Imię dano mu na pamiątkę zmarłego przedwcześnie brata. I dostał drugie imię  z okazji że chrzest wypadał 24 czerwca w św. Jana. Ojciec Wiktoryn , ciężko pracował jako kamieniarz. Po wstąpieniu syna do seminarium, serce ojca, mocno przylgnęło do Boga. Matka uczyła synów przykładem pięknego życia. Orione mając 13 lat zgłosił się do Franciszkanów w Voghera, ale po roku opuścił z powodu choroby płuc. Po powrocie do domu, pomagał ojcu w brukowaniu ulic i dróg. Miejscowy ks. Proboszcz, widząc niezwykłe zdolności młodzieńca, umieścił go w internacie prowadzonym przez Jana Bosko w Turynie. Po jakimś czasie  Orione wstępuje do diecezjalnego seminarium duchownego w Tortonie mając 17 lat. Mając 23 lata otrzymał święcenia kapłańskie. Jako kleryk seminarium biskupiego błogosławiony zbierał w swojej izdebce ubogich chłopców i uczył ich prawd wiary i wspierał ich materialnie. Biskup widząc u kleryka taką pracę, przeznaczył go do pracy z młodzieżą w konwencie św. św. Klary. W czasach trudnych klęsk, młodzież wiejska garnęła się do miast szukając zarobku, nimi właśnie też zajmować się będzie Orione.  W 1903 roku powstaje nowa rodzina zakonna pod nazwą Synów Bożej Opatrzności, zwana orionistami. Dla młodzieży żeńskiej utworzył orionistki. Oraz dwie inne rodziny do modlitwy w realizacji owych dzieł. Stworzył misje w Argentynie, Brazylii, Chyle, w Urugwaju. Szczególnie ukochał Polskę, za jej wierność Bogu, za jej umiłowanie wolności i za szczególne nabożeństwo polskiego narodu do Najświętszej Maryi Panny.. zwykł był mawiać, ze gdyby nie był Włochem to chciałby być Polakiem. Gdy 1 września Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę, kazał odprawić błagalne nabożeństwo w intencji naszej Ojczyzny, o ratunek dla niej. Przy ołtarzu kazał umieścić flagę biało-czerwona. Ew czasie okupacji pocieszał Polaków „Polska powstanie, by spełnić posłannictwo wiary i cywilizacji chrześcijańskiej, jakie Opatrzność jej powierzyła”. Polska wywdzięczyła się Alojzemu Orione,  w 1968 roku Episkopat Polski złożył na ręce papieża Pawła VI prośbę o przyspieszenie jego beatyfikacji, co dopełnił Jan Paweł II w 1980 ogłoszono go błogosławionym.