12 stycznia: św. Arkadiusz pochodził z Cezarei Mauretańskiej (dzisiaj Algiera w Afryce Północnej), męczennik ok. 304. Gdy Dioklecjan rozpoczął wielkie prześladowanie Kościoła.(284-305). Sw. Arkadiusz uciekł i ukrył się. Na wieść o aresztowaniu jego rodziny, powrócił i sam zgłosił się do katów. Usiłowano go odwieść od wiary, tortury – łamanie  goleni, następnie miano go ukrzyżować. Zagrzewał wszystkich torturowanych do wytrwania w Chrystusowej wierze. Akta męczeńskie są źródłem wiadomości i pisma św. Zenona z Werony, pochodzącego z tamtych stron.

Św. Tacjana, męczennica, w. III imię z terenów rosyjskich. Żyła w czasie panowania cesarza Aleksandra Sewera, który
w wyszukany sposób zezwalał na prześladowanie i tortury wyznawców  Chrystusa. Ciało rzucono ją dzikom zwierzętom w ogień.. kiedy nie doznała szkody, ścięto ją mieczem.

św. Antoni Maria Pucci – Włoch, kapłan 1819-1892 pochodził z ubogiej wielodzietnej rodziny. Ojciec pracował jako kościelny. W 1837 roku wstąpił we Florencji do zakonu Serwitów (mają za główny cel szerzyć kult matki Bożej Bolesnej) .Po święceniach kapłańskich w Wiaregio został wikariuszem, następnie proboszczem. Funkcję tę sprawował 45 lat, zyskując powszechny szacunek. Zaskarbił sobie miłość biednych, chorych, których odwiedzał
i wspomagał. popierał związki i liczne bractwa.

Święty  Bernard z Corleone, zakonnik, urodził się w 1605 r. w Corleone, noszący imię Filip w domu zwanym „domem świętych”. Od młodości ćwiczył się szermierce i zamiłowanie do broni, sprawiło, że sprowokowany odciął mieczem ramię przeciwnika. Aby uciec przed sprawiedliwością odkupić swoją winę, poprosił o gościnę  w klasztorze kapucynów, gdzie został przyjęty. Jako zakonnik przybrał sobie imię Bernard. Rozpoczął nowe życie w Chrystusie i dla Niego, oddając się pokucie i uczynkom miłosierdzia. W 1667 zmarł,
a w 2001 został kanonizowany. Imię jest pochodzenia niemieckiego i znaczy ‘odważny jak niedźwiedź”

4 T