11.VIII Święta Klara, dziewica. Klara urodziła się w szlacheckiej rodzinie w Asyżu w 1194 roku. poruszona radykalizmem. Franciszka z Asyżu, postanowiła pójść jego śladami. Założyła zakon klarysek, któremu dała Regułę, zatwierdzoną najpierw w 1228 roku przez papieża Grzegorza IX, a następnie przez Innocentego IV w 1253 roku, to jest w roku jej śmierci. Została kanonizowana w 1255 roku. Jest przedstawiana w habicie zakonnym z lilią, krucyfiksem i czasami z pastorałem przeoryszy. Jej atrybutem jest monstrancja. Opiekunka: pracowników telewizji, hafciarek, praczek i ślepców. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „jasny, wybitny”.