1. 11. IV. Święta Gemma Galgani, dziewica,urodziła się 12 marca 1878 roku we włoskiej miejscowości Borgonuovo di Camigllano. Życie Gemmy było serią niezwykłych przypadków, których nie sposób wyjaśnić i które stanowiły niemal obrazę dla tryumfującego optymizmu świata końcu XIX wieku, kiedy to panował powszechny entuzjazm z powodu geniuszu ludzkiego: wynalezienia energii elektrycznej i szczepionek. Wydawało się, że nauka detronizuje i zastępuje Boga. Tymczasem Gemma mówi, że rozmawia z Jezusem, z Matką Bożą, a rozmowy te dotyczą sensu cierpienia i naśladowania Jezusa umęczonego. Na ciele mistyczki pojawiła się też jakby rany: stygmaty/. Gemma – nie czując się powołaną do komunikowania wszem i wobec swoich wewnętrznych doświadczeń; ekstaz, mistycznego przeżywania męki Pańskiej, wizji swojego Anioła Stróża – pragnęła żyć w najbardziej normalny i zwyczajny sposób. Bardzo cierpiała z powodu choroby Polta, która ją trapiła już w przeszłości. Umarła 11 kwietnia, w wigilię Wielkanocy, 1903 roku. Była pierwszą świętą zmarłą i kanonizowaną w dwudziestym stuleciu (w roku 1940 przez Piusa XII).