11 czerwca św. Barnaby który został zaliczony do grona Apostołów. Obywatel Cypru zachwycony nauką Jezusa, przyjmuje chrześcijaństwo, cały majątek przekazuje Apostołom. Spotkawszy Pawła wprowadza go do chrześcijańskiej gminy. Potem jeszcze raz spotyka się z Pawłem w Tarsie przeprowadza go do Antiochii  Po soborze Jerozolimskim, wrócił na Cypr, tam też poniósł śmierć męczeńską koło 60 roku