1. V. Święty Hiob, mędrzec. Hiob żył mniej więcej w XVI wieku przed Chrystusem, w ziemi Us, na północ od Arabii. Kiedy doszedł do szczytu pomyślności, mając siedmiu synów i trzy córki, pola i liczne trzody, został dotknięty niewymownymi nieszczęściami które pozbawiły go wszelkich dóbr, dzieci a nawet zdrowia. Hiob zdołał znieść wszystkie te przeciwności, ponieważ wiedział, że są podyktowane wolą Bożą.. Jego kult rozpowszechnił się e I wieku, szerzony przez świętego Klemensa. Hioba przedstawia się jako człowieka starego i pokrytego ranami. Jest przyzywany przez trędowatych i cierpiących na migreny. Opiekun: hodowców jedwabników. Imię: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „prześladowany, który znosi przeciwności”.