1. III święty Makary biskup +333 Święty Atanazy z Aleksandrii i Święty Epifaniusz z Salaminy wiele pisali o naszym świętym, wychwalając jego czystość wiary, żarliwość i świętość osobistą. Sobór w Chalcedonie (451) nadał biskupom Jerozolimy tytuł patriarchów, co sprawiło, że biskup Jerozolimy był pierwszy godnością po biskupie Rzymu, Konstantynopola, Aleksandrii i Antiochii. Należało się to zawsze i tak było, ponieważ w Jerozolimie były początki chrześcijaństwa. Tu powstało pierwsze biskupstwo. Święty Makariusz był zaszczycony obecnością cesarzowej św. Heleny, matki cesarza Konstantyna I Wielkiego Przybyła ona w pielgrzymce do Jerozolimy w326-327, by nawiedzić miejsca święte, męką Pana Jezusa wyróżnione. Ona to właśnie miała odnaleźć drzewo krzyża świętego. Za czasów świętego Makarego wystawiono bazyliki: w Betlejem i na Kalwarii. Budową drugiej kierował osobiście, potwierdza to list cesarza do św. Makarego. Kardynał Boromeusz (+1607) wpisał go do Martyrologium Rzymskiego pod datą 10 marca.