1. VIII. Święty Alfons Maria de’Liguori, kapłan i doktor Kościoła. Urodził się koło Neapolu w 1696 roku. Rozpoczął karierę sądowniczą, ale zrezygnował z niej, by poświęcić się Bogu i w 1726 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Wypełniał swą misję wśród ludowych warstw Neapolu, założył zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów), przeznaczone do misji ludowych. W 1762 roku został mianowany biskupem. Zmarł w 1787 roku, został kanonizowany w roku 1839, a od 1871jwst doktorem Kościoła. Przedstawia się go w szatach kapłańskich lub biskupich, zawsze w postawie modlitewnej. Opiekun: teologów. Imię: pochodzi z niemieckiego i znaczy „dzielny, szlachetny”.