1. V. Święty Zygmunt, Król, męczennik, 523. Święty Zygmunt, król Burgundów, był pierwszym władca Galii, który się nawrócił na chrześcijaństwo. Wydatnie przyczynił się do rozpowszechnienia wiary i zakładania klasztorów. Splamiwszy się jednak straszną zbrodnią – polecił zabić syna wobec podejrzeń o spisek – uciekła do klasztoru w Arane, aby zadośćuczynić za swą winę. Wytropiony przez Franków, którzy skorzystali z sytuacji, by go pokonać, w 529 roku został schwytany i wrzucony do studni, gdzie zmarł w 539 roku. Grzegorz z Tours ogłosił go męczennikiem. Przedstawia się go w szatach królewskich
    i przyzywa przeciw malarii. Imię: pochodzenia niemęskiego, znaczy ‘ten, który strzeże przez zwycięstwo”